Bhajan -Sri Gaura Arati

Hermoso bhajan Sri Gaura Arati
Os dejamos la letra entera del bhajan.

(1)
(kiba) jaya jaya goracander aratiko sobha
jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha
jaga-jana-mana-lobha
(First Refrain) gauranger arotik sobha jaga-jana-mana-lobha (2)
dakhine nitaicand, bame gadadhara
nikate adwaita, srinivasa chatra-dhara (3)
bosiyache goracand ratna-simhasane
arati koren brahma-adi deva-gane (4)
narahari-adi kori' camara dhulaya
sanjaya-mukunda-basu-ghosh-adi gaya (5)
sankha baje ghanta baje baje karatala
madhura mridanga baje parama rasala
(Second Refrain) sankha baje ghanta baje madhur madhur madhur baje (6)
bahu-koti candra jini' vadana ujjvala
gala-dese bana-mala kore jhalamala (7)
siva-suka-narada preme gada-gada
bhakativinoda dekhe gorara sampada

En BhaktiSkcm os vamos informando de las novedades

En harikathaykirtans estamos publicando los directos.